fbpx

Investiční report a výhled pro říjen (október) od Dominika Kovaříka je nyní ke stažení zdarma.

Záznam ze včerejšího vysílání „Jak investovat do podhodnocených společností a zajistit růst svého akciového portfolia“:

Black Friday slevy na kurzy a LIVE Roomy až 64%. Prodlouženo do pondělí 28.11.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

50% sleva. Investiční + Trading LIVE Room na celý rok za jednu cenu. Do úterý 31.10.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Hledáme Tradery! Získejte 1 mil. Kč a obchodujte pro naši firmu. Přihlaste se na nedělní vysílání:

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Extra sleva 33% na software TradeStreet do neděle 28.11. + záznam z tréninku.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Přihlaste se do LEDNOVÉHO Trading Live Workshopu!
Živá obchodování, watchlisty, lekce pro začátečníky. Začínáme 3.1.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Vánoční slevy u TradeSmart

pro prvních 100

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Poslední den! Využijte Extra Vánoční slevy na kurzy a živá vysílání. Akce končí 31.12.

Nový trénink zdarma: Jak kupovat akcie levněji než ti nejúspěšnější obchodníci světa? 

Nový trénink zdarma: Jak kupovat akcie levněji než ti nejúspěšnější obchodníci světa? 

Extra 20% sleva. Použijte kód: LETO23 (platí jen do 31.7.)

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Budoucnost AI analýzy akcií je tady! Přihlaste se na živé vysílání v neděli 19.5. od 20:00.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

20% sleva na první členství v LIVE Roomu. Končí 30.6.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Co to je Equity (vlastní kapitál)? Trading Terminologie!

Co to je Equity (vlastní kapitál)?

V závislosti na kontextu bylo zjištěno, že equity má různý význam.

Ve finančním sektoru se equity rozumí vlastnictví aktiv po vypořádání pasiv a dluhů.

Obecně je vlastním kapitálem hodnota aktiva snížená o částku všech závazků z tohoto aktiva.

[click_to_tweet tweet=“Jako účetní rovnici je možné ji reprezentovat jako Aktiva – Pasiva = Vlastní kapitál.“ quote=“Jako účetní rovnici je možné ji reprezentovat jako Aktiva – Pasiva = Vlastní kapitál.“]

V obchodování se kapitálem rozumí akcie nebo akcie ve veřejné obchodní společnosti.

Na druhou stranu se soukromý kapitál týká majetkového podílu v soukromé společnosti, která není veřejně obchodována.

Pokud jde o obchodování s maržemi, je to hodnota cenných papírů, které se nacházejí na maržovém účtu snížené o částku vypůjčenou od makléřské společnosti.

Ve financích je kapitál důležitý, protože pomáhá reprezentovat skutečný podíl, který má člověk ve společnosti, ať již soukromé nebo veřejně obchodované.

Akcie slouží k reprezentování skutečné hodnoty akcie vlastněné investorem, a proto jsou akcionáři znepokojeni výkonem společnosti.

Investoři, kteří vlastní akcie ve společnosti, obvykle využívají kapitálové zisky a dividendy na konci účetního období.

Dále je akcionářem společnosti uděleno právo na členství a hlasování ve správní radě.

 

 

Výpočet

Předpokládejme například, že Petr vlastní a provozuje továrnu na díly automobilů a chce zjistit, jaký je jeho vlastní kapitál.

Odhaduje, že hodnota samotného majetku činí 4 miliony dolarů, celková hodnota vybavení továrny je 2 miliony dolarů, současná hodnota jeho inventáře je 1 milion dolarů a hodnota jeho pohledávek je 1 milion dolarů.

Dluží také 1 milion dolarů, které vynaložil na financování továrny, 500 000 dolarů v mzdách a 500 000 dolarů dodavatelům.

Ke spočítání vlastního kapitálu jeho podniku, by Petr snižoval své celkové závazky z celkové hodnoty svého podnikání následujícím způsobem:

Celková hodnota – celkový závazek = (4 miliony dolarů + 2 miliony dolarů + 1 ​​milion dolarů + 1 ​​milion dolarů) – (1 milion dolarů + 0,5 milionů dolarů + 0,5 milionu dolarů) = 8 milionů dolarů – 2 milionů dolarů = 6 milionů dolarů.

Petrova výrobní společnost má v tomto příkladu hodnotu 6 milionů dolarů.

Je také možné mít záporný vlastní kapitál, ke kterému dochází, když je hodnota aktiva nižší než její závazky.

Vlastní kapitál společnosti se může často měnit z různých důvodů.

Příčiny změny vlastního kapitálu zahrnují posun aktiv v poměru k hodnotě závazků, odpisům a zpětnému nákupu akcií.

Vlastní kapitál je důležitý, protože představuje skutečnou hodnotu podílu na investicích.

Investoři, kteří drží akcie ve společnosti, se obvykle zajímají o svůj osobní kapitál ve společnosti, kterou představují své akcie.

Přesto je tento druh osobního kapitálu funkcí společného vlastního kapitálu společnosti, a proto se dotyčný akcionář za vlastní výdělek bude také zajímat o společnost.

Vlastní akcie podniku v průběhu doby budou ideálně přinášet kapitálové zisky pro akcionáře a potenciálně dividendy.

Může také dát akcionáři právo hlasovat ve volbách dozorčí rady.

Tyto výhody dále podporují neustálý zájem akcionáře o společnost.

 

Equity (vlastní kapitál) akcionářů

Vlastní kapitál akcionářů je synonymem vlastního kapitálu: představuje kapitálový podíl držený na knihách investory a akcionáři firmy.

Jejich výpočtem se rozumí celková aktiva podniku snižující jeho celkové závazky nebo jako základní kapitál plus nerozdělený zisk snížený o vlastní akcie.

Společnost uvede tento výsledek do svých rozvah.

Mnoho z nich se odvolává na účetní hodnotu společnosti.

Vlastní kapitál akcií funguje jako vlastní kapitál pro firmu, která ji používá k nákupu aktiv.

Vlastní kapitál má dva hlavní zdroje.

První je z peněz původně investovaných do společnosti a dalších investic uskutečněných později.

Druhým zdrojem je nerozdělený zisk, který společnost může časem rozvíjet prostřednictvím svých podniků.

Tyto výnosy, čistý zisk z provozní činnosti a ostatní obchodní činnosti představují výnosy z celkových vlastních kapitálových podílů, které společnost reinvestuje sama, místo aby je rozdělila jako akciové dividendy.

Nerozdělený zisk roste v průběhu času, protože společnost pokračuje v reinvestování části svých příjmů.

V určitém okamžiku výše akumulovaného nerozděleného zisku často překračuje částku vlastního kapitálu, který přispívají akcionáři, a nakonec může být hlavním zdrojem vlastního kapitálu.

Ve skutečnosti je nerozdělený zisk největší součástí akcií akcionářů pro společnosti, které působí již řadu let.

Vlastní akcie nebo akcie (nezaměňujte s americkými státními účty) představují akcie, které společnost koupila zpět od akcionářů.

Společnosti to mohou učinit, když management nemůže nasadit veškerý dostupný vlastní kapitál způsobem, který by mohl přinést nejlepší výnosy.

Akcie zpětně zakoupené společnostmi se stávají vlastními akciemi a jejich dolarová hodnota je zaznamenána na účtu nazývaném pokladniční akcie, což je protiklad k účtům kapitálu investora a nerozděleného zisku.

Společnosti mohou znovu vydat vlastní akcie zpět akcionářům, když společnosti potřebují získat peníze.

Mnoho z nich považuje akciový kapitál za reprezentující čistý majetek společnosti – její čistá hodnota by byla částka akcionářů, pokud by společnost zlikvidovala veškeré své aktiva a splatila všechny své dluhy.

Jedná se o jeden z nejběžnějších analytiků finančních metrik, který určuje finanční zdraví společnosti.

 

 

Soukromý kapitál

Soukromý kapitál je opakem vlastního kapitálu.

Jedná se o financování, které není zaznamenáno na veřejné výměně.

Soukromý kapitál pochází z fondů a investorů, kteří přímo investují do soukromých společností nebo se podílejí na vykoupení (LBO) veřejnoprávních společností.

Soukromí investoři mohou zahrnovat instituce, včetně penzijních fondů, univerzitních dotací a pojišťoven nebo jednotlivců.

Soukromý kapitál také odkazuje na mezaninový dluh, úvěry na soukromé umístění, nucený dluh a fondy.

Soukromá kapitálová aktiva vstupuje do hry na různých místech životního cyklu společnosti.

Typicky mladá společnost, která nemá příjmy ani výdělky, si nemůže dovolit si půjčit, takže musí získat kapitál od přátel a rodinných či individuálních „andělských investorů“.

Rizikové kapitály vstoupí do obrazu, když společnost nakonec vytvořila svůj produkt nebo službu a je připravena na uvedení na trh.

Některé z největších a nejúspěšnějších společností v technologickém odvětví, jako jsou společnosti Dell Technologies a Apple Inc., začínaly jako operace financované firmami.

Rizikové kapitály poskytují většinu kapitálového financování výměnou za menšinový podíl.

Někdy se v podnikové společnosti sdružuje rizikový kapitál, který zajišťuje aktivní roli ve vedení společnosti.

LBO je jedním z nejběžnějších typů financování soukromými kapitálovými finančními nástroji a může se stát, že společnost splatí.

Při transakci LBO získává společnost od podniku soukromého kapitálu půjčku na financování akvizice divize nebo jiné společnosti.

Peněžní toky nebo majetek nabývaného podniku obvykle zajišťují úvěr.

Mezaninový dluh je soukromý úvěr, obvykle poskytovaný komerční bankou nebo mezinarodním podnikem s rizikovým kapitálem.

Mezaninové transakce často zahrnují kombinaci dluhu a vlastního kapitálu ve formě podřízené půjčky nebo warrantů, běžných akcií nebo přednostních akcií.

Na rozdíl od vlastního kapitálu není soukromý kapitál pro průměrného jednotlivce.

Pouze „akreditovaní“ investoři, kteří mají čistý majetek alespoň 1 milion dolarů, se mohou účastnit partnerství soukromého kapitálu nebo rizikového kapitálu.

Pro menší investory existuje možnost směnných fondů (ETF) zaměřených na investice do soukromých společností.

 

Equity (vlastní kapitál) začíná doma

Vlastní kapitál je zhruba srovnatelný s vlastnictvím domu.

Vlastní kapitál na majetku nebo domě pochází z plateb na hypotéku včetně zálohy a ze zvýšení hodnoty nemovitosti.

Domovský kapitál je často největším zdrojem kolaterálu jednotlivce a majitel ho může využít k získání úvěru do vlastního kapitálu.

Vybírání peněz z nemovitosti nebo vypůjčení peněz proti němu je kapitálový odběr.

 

Značkový kapitál

Při určování aktiva při výpočtu vlastního kapitálu, zejména u větších společností, je důležité poznamenat, že tato aktiva mohou zahrnovat jak hmotný majetek, jako je majetek, tak nehmotný majetek, jako je reputace společnosti a identita značky.

Prostřednictvím let inzerce a rozvoje zákaznické základny může mít značka společnosti přirozenou hodnotu.

Někteří říkají této hodnotě „akciová značka“, která měří hodnotu značky ve vztahu ke generické verzi nebo značce produktu.

Existuje také negativní akciová značka, která je, když lidé zaplatí víc za generický nebo obchodní značkový výrobek než za určitou značku.

Negativní značka vlastního kapitálu je vzácná a může nastat kvůli špatné publicitě, jako je například stažení produktu nebo katastrofa.

 

Závěr

Vlastní kapitál má několik významů, které se liší podle jejich kontextu.

Každý význam se však vztahuje na vlastnictví aktiva.

Vlastní kapitál je životně důležitým zdrojem pro každou společnost, ať již začíná nebo existuje několik let.

U začínajících podniků pomáhá akciový kapitál tím, že jejich cíle jsou realizovány, zatímco u vyspělých a stabilních společností pomáhá vlastní kapitál koupit ovládající podíl v jiných společnostech a získávat vstup na rozvíjející se trhy.

 

 

V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: ETF (Exchange Traded Fund).

 

Věříme, že Vám to pomohlo.

Tým TradeSmart.cz

Napsat komentář

Získejte exkluzivní přístup

Získejte přístup k živým vysíláním a novým videím od Dominika Kovaříka. Plus, buďte jedni z prvních, kteří získají přístup k novým skupinovým tréninkům. Vyplňte svůj e-mail.

Vaše osobní údaje (email) jsou v bezpečí. Budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka „Získat přístup“ souhlasíte s tímto zpracováním pro odběr pravidelných emailů od Dominika po dobu max. 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit skrz tlačítko „Odhlásit se“ v každém zaslaném e-mailu.