Co to je Prémium? Trading Terminologie!

Co to je Prémium?

Prémium má ve financích více významů:

1) Jedná se o celkové náklady na koupi opce, která dává držiteli právo, ale nikoli povinnost koupit nebo prodat podkladový finanční nástroj za stanovenou realizační cenu.

2) Je to rozdíl mezi vyšší cenou zaplacenou za cenný papír s pevným výnosem a nominální částkou cenného papíru, která odráží změny úrokových sazeb.

3) Je to specifikovaná výše platby, kterou pojistitel pravidelně požaduje, aby poskytl krytí v rámci daného pojistného plánu po stanovenou dobu.

Pojistné krytí kompenzuje pojistiteli, že nese riziko výplaty v případě, že dojde k události, která vyvolá pokrytí.

Nejběžnější typy pokrytí jsou auto, zdraví a pojištění domu.

Všechny tyto tři významy pojmu zahrnují platbu za něco, co je vnímáno jako hodnota.

 

 

Opční prémium

Kupující opce má právo, ale nikoli povinnost kupovat nebo prodávat podkladový nástroj za danou realizační cenu za dané časové období.

Zaplacené prémium je jeho vnitřní hodnotou plus jeho časová hodnota; opce s delší splatností vždy stojí více než stejná struktura s kratší splatností.

[click_to_tweet tweet=”Prémium ovlivňuje také volatilita trhu a jak blízko je naše cena k tržní ceně.” quote=”Prémium ovlivňuje také volatilita trhu a jak blízko je naše cena k tržní ceně.”]

Nákup více opcí může buď zvýšit, nebo snížit rizikový profil pozice, v závislosti na tom, jak je strukturován.

 

Dluhopisové prémium

Dluhopisové prémium přímo souvisí s principem, že cena dluhopisu je nepřímo úměrná úrokovým sazbám.

Pokud je cenný papír s pevným výnosem nakoupen za prémii, znamená to, že pak aktuální úrokové sazby jsou nižší než kupónová sazba dluhopisu.

Investor tak platí prémii za investici, která vrátí částku vyšší než stávající úrokové sazby.

 

Pojistné prémium

Pojistné se platí za mnoho druhů pojištění, včetně zdravotního pojištění či povinného ručení.

Majitel vozidla může pojistit hodnotu svého vozidla proti poškození způsobené nehodou, krádeží, požárem a dalšími potenciálními problémy.

Majitel obvykle platí pevnou částku pojistného výměnou za záruku pojišťovny za krytí veškerých hospodářských ztrát vzniklých v rámci smlouvy.

Pojistné vychází z rizika spojeného s pojištěným a z výše požadovaného krytí.

 

 

V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Swap.

 

Věříme, že Vám to pomohlo.

Tým TradeSmart.cz

 

Pomohlo vám toto video nebo článek? Dostávejte videa a signály jako první:

 

 

 

 

Napsat komentář