fbpx

Investiční report a výhled pro říjen (október) od Dominika Kovaříka je nyní ke stažení zdarma.

Záznam ze včerejšího vysílání „Jak investovat do podhodnocených společností a zajistit růst svého akciového portfolia“:

Black Friday slevy na kurzy a LIVE Roomy až 64%. Prodlouženo do pondělí 28.11.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

50% sleva. Investiční + Trading LIVE Room na celý rok za jednu cenu. Do úterý 31.10.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Hledáme Tradery! Získejte 1 mil. Kč a obchodujte pro naši firmu. Přihlaste se na nedělní vysílání:

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Extra sleva 33% na software TradeStreet do neděle 28.11. + záznam z tréninku.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Přihlaste se do LEDNOVÉHO Trading Live Workshopu!
Živá obchodování, watchlisty, lekce pro začátečníky. Začínáme 3.1.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Vánoční slevy u TradeSmart

pro prvních 100

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Poslední den! Využijte Extra Vánoční slevy na kurzy a živá vysílání. Akce končí 31.12.

Nový trénink zdarma: Jak kupovat akcie levněji než ti nejúspěšnější obchodníci světa? 

Nový trénink zdarma: Jak kupovat akcie levněji než ti nejúspěšnější obchodníci světa? 

Extra 20% sleva. Použijte kód: LETO23 (platí jen do 31.7.)

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Novoroční slevy na kurzy a LIVE Roomy. Platí pouze do 31.12.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Extra slevy na kurzy, LIVE Room a TradeStreet! Platí jen do neděle 17.3.

Dní
Hodin
Minut
Sekund

Co přináší regulace ESMA? Trading Terminologie!

Co přináší regulace ESMA?

1. snížení finanční páky na maximálně 1:30

2. stanovení stop-outu na 50 % marže

3. ochrana proti negativnímu zůstatku na obchodním účtu

4. úplný zákaz binárních opcí

Co to je ESMA?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý finanční řídící orgán Evropské unie.

Ze svého sídla v Paříži se orgán snaží prosadit celou řadu nových obchodních pravidel a předpisů, aby se zvýšila funkčnost trhů s cennými papíry.

ESMA je orgán dozoru, který se snaží chránit spotřebitele při posilování finančních trhů v EU.

Jedná se vlastně o jeden ze tří relativně nových evropských orgánů dohledu.

Její působnost zahrnuje celou řadu oblastí na regulovaných trzích.

Ve skutečnosti pomáhá ve všem, od podpory transparentnosti a předcházení zneužívání trhu k šíření pokynů pro vykazování transakcí.

Tato regulace se také zajímá o nové problematiky, jako je kriminalita Bitcoin a růst binárních opcí.

 

 

Historie

ESMA byla založena jako přímý důsledek doporučovací zprávy de Larosière z roku 2009, která vyzvala k vytvoření evropského systému finančního dohledu (ESFS) jako decentralizované sítě.

Zahájila svou činnost dne 1. ledna 2011 podle svého zakládajícího nařízení a nahradila Výbor evropských regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), která byla sítí orgánů EU, která podporovala důsledný dohled v celé EU a poskytovala poradenství Evropské komisi.

 

Hlavní cíle

Hlavní cíle nařízení ESMA jsou:

1. Zvyšování ochrany investorů

2. Podpora stabilního a efektivního finančního trhu

3. Vytvoření „dohledu nad finančními trhy v celé EU“

Tyto cíle znamenají, že jejich rozhodnutí a úsudky musí odrážet zájmy těchto oblastí a zúčastněných stran:

a) Ekonomika
b) Široká veřejnost
c) Účastníci finančního trhu
d) Regulátory trhů s cennými papíry
e) Maloobchodní i institucionální spotřebitelé

Když byl orgán ESMA zřízen, jedním z jeho hlavních úkolů byl regulovat ratingové agentury.

Důvodem je skutečnost, že v roce 2010 se ratingové agentury často dostaly do zpravodajství kvůli nedostatku transparentnosti a možných konfliktů zájmů.

Je také důležité si uvědomit, že plní své cíle, úzce spolupracuje s ostatními evropskými orgány dohledu v oblasti bankovnictví (EBA) a pojišťovnictví a zaměstnaneckým důchodem (EIOPA).

Její schválení a doporučení ve všech oblastech mají stále větší význam.

 

 

Struktura

ESMA je nezávislý orgán, nicméně má však odpovědnost vůči Evropskému parlamentu, kde odpovídá Hospodářskému a měnovému výboru (ECON).

Kromě toho má tento orgán plnou odpovědnost jak vůči Radě Evropské unie, tak vůči Evropské komisi.

ESMA musí pravidelně podávat zprávu o svých činnostech na schůzích a závěrečné výroční zprávě, včetně podnětů k:

a) Aktualizace algoritmických obchodů
b) Správa produktů MiFID II
c) Upozornění na virtuální měny
d) Registrace různých tříd aktiv
e) Cílové trhy a obchodní místa
f) Obchodní reference a referenční databáze
g) Forex omezení pákového efektu a pravidla marže
h) Pravidla pro rozložení sázek, CFD a ETF

Jako informace na webových stránkách musí dozorčí rada učinit všechna politická rozhodnutí a schválit předpisy ESMA. Deska obsahuje:

a) Pozorovatelé Evropské komise
b) Vedoucí 28 národních úřadů
c) Delegace z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
d) Jeden z zástupců Evropského bankovního orgánu (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB)

 

Pravomoci a odpovědnosti

Povinnosti a pravomoci ESMA přesahují rámec finančního vzdělávání a investičního poradenství.

Ve skutečnosti se ESMA snaží splnit své cíle prostřednictvím čtyř činností:

 

1. Měření rizika

ESMA měří riziko pro investory, spotřebitele a stabilitu trhu.

Její cílem je odhalit potenciální hrozby a zranitelnosti z reportovatelných nástrojů.

To pak umožňuje preventivní opatření, aby se zabránilo problémům, které ohrožují investory nebo stabilitu na trhu.

K tomu slouží směrnice MiFID II.

Používá rovněž hodnocení rizik od ostatních evropských orgánů dohledu (ESA) a příslušných vnitrostátních orgánů (NCA).

Obě tyto činnosti přispívají k úsilí Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB).

ESMA rovněž pomáhá při provádění stresových testů.

Výsledky druhého zátěžového testu byly zveřejněny v roce 2018 ve snaze zhodnotit stabilitu průmyslu centrálních protistran (EU CCP).

Pomáhají také vylepšovat potenciální zranitelnosti.

To vše jim umožňuje nabídnout poradenství v oblasti podávání zpráv o transakcích, odměňování, funkce související s dodržováním předpisů, komplexních dluhových nástrojů, regulace zneužívání trhu a dalších.

 

2. Pravidlo

ESMA rovněž doufá, že vytvoří komplexní pravidla pro finanční trhy EU.

[click_to_tweet tweet=“Cílem je vytvořit rovnost příležitostí pro investory a emitenty v celé EU.“ quote=“Cílem je vytvořit rovnost příležitostí pro investory a emitenty v celé EU.“]

K vytvoření této knihy předpisů ESMA vypracovává technické normy tím, že poskytuje poradenství orgánům EU v oblasti právních předpisů.

To byla jedna z klíčových rolí ESMA během fáze vývoje.

 

3. Konvergence v oblasti dohledu

ESMA pracuje na zajištění důsledné implementace stejných předpisů ve všech 28 členských státech.

Například to znamená vydávání oznámení o limitech pákové efektivnosti, pravidlech ověřování a zajištění toho, aby všichni dodržovali prahové hodnoty likvidity.

Pokud to funguje, může to pomoci sdílet osvědčené postupy a snížit neefektivitu.

A to vše při prosazování rovných podmínek pro účastníky trhu.

Aby ESMA pomohla tomuto cíli dosáhnout:

a) Vynucuje požadavky na přehled údajů
b) Dotýká se otázek a předpisů
c) Vytváří společné pracovní programy
d) Vypracovává návrhy a pokyny
e) Provádí peer review

ESMA také hraje roli v kolegiích pro dohled nad ústředními protistranami.

To přispívá ke sbližování dohledu.

 

4. Dohled nad finančními institucemi

ESMA má pravomoci v oblasti dohledu nad ratingovými agenturami (CRA) a obchodními rejstříky (TR).

Oba z nich hrají nedílnou součást tržní infrastruktury EU.

Všechny čtyři činnosti se překrývají a usilují o dosažení hlavních cílů ochrany spotřebitelů při podpoře stabilních trhů.

V roce 2012 požádal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ES, aby ESMA nabídla technické poradenství ohledně rovnocennosti některých předpisů zemí mimo EU a v rámci EU.

 

Kritika

Návrhy na rozšíření jurisdikce ESMA byly splněny dalekosáhlými kritiky.

V návaznosti na Brexit někteří chtějí použít nástroj ESMA, aby pomohl prosadit Francii jako hlavní finanční kapitál Evropy.

Ve skutečnosti již Francie učinila určitý pokrok v této oblasti poté, co získala nabídku hostit evropský bankovní úřad se sídlem v Londýně po odchodu Británie v roce 2019.

Samotná ESMA také od svého uvedení v roce 2011 zaznamenala značný nárůst.

Je to částečně důsledkem významné revize tržních předpisů, nejlépe známých jako MiFID II.

Mnozí argumentují, že další návrhy na rozšíření by znamenaly, že ESMA se stane rovnocenným americkému SEC a britskému FCA.

Tyto návrhy by považovala ESMA za referenční kritérium EU pro regulaci.

Orgán by rovněž získal větší pravomoci.

Události, zprávy z tiskové kanceláře a prohlášení jasně ukazují, že mnozí se silně brání rozšíření ESMA.

Je to proto, že se domníváme, že tento krok by se omezil na pravomoci vnitrostátních orgánů při vytváření pravidel.

Navíc by to vedlo k nadměrné a nákladné byrokracii.

 

Závěr

ESMA je síť, která sdružuje evropské a vnitrostátní regulační orgány a orgány dohledu.

Je nepochybné, že jejich nařízení mají za cíl chránit investory a podporovat stabilní trhy.

Většina Evropy se však v současné době brání myšlence jednotného pravidla a finančního názvu EU, které si přeje udržet si některé vnitrostátní pravomoci a moc.

V současné době je proto obtížné předpovědět, jak bude vypadat budoucnost orgánu ESMA nebo jak rozsáhlé budou jeho regulační pravomoci.

 

 

V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Fibonacci retracement.

 

Věříme, že Vám to pomohlo.

Tým TradeSmart.cz

Napsat komentář

Získejte exkluzivní přístup

Získejte přístup k živým vysíláním a novým videím od Dominika Kovaříka. Plus, buďte jedni z prvních, kteří získají přístup k novým skupinovým tréninkům. Vyplňte svůj e-mail.

Vaše osobní údaje (email) jsou v bezpečí. Budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka „Získat přístup“ souhlasíte s tímto zpracováním pro odběr pravidelných emailů od Dominika po dobu max. 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit skrz tlačítko „Odhlásit se“ v každém zaslaném e-mailu.